• mindmap_jongeren_in_de_praktijk.png

R. van Luik Coaching

Jongeren in de Praktijk

Prak­tijk voor Studiebegelei­d­ing Den Haag
Stud­eren is een vaardigheid. De een draait er z’n hand niet voor om en door­loopt vri­jwel moeit­eloos de mid­del­bare school, de ander worstelt zich van proe­fw­erk naar toets en haalt met de hakken over de sloot een diploma. Of je de juiste studievaardighe­den beheerst, wordt vooral duidelijk tij­dens het ver­vol­go­nder­wijs (hbo, wo). Dan komt het er namelijk op aan en red je het niet (meer) zon­der de juiste vaardighe­den en loop je risico op ver­trag­ing, moti­vatiev­er­lies en zelfs uitval.
Leuker en makkelijker
Zover hoeft het gelukkig niet te komen want stud­eren kun je leren! Met de juiste studievaardighe­den en strate­gie wordt leren een stuk makke­lijker èn leuker. Het is namelijk vooral een kwestie van goed organ­is­eren, slimme tech­nieken toepassen en jezelf een beetje ken­nen. Want weet jij waarom je steeds te laat begint, weinig moti­vatie hebt, het ene vak flui­tend doet en het andere haat of welke leer– en stud­ies­trate­gie jij gebruikt? Als je dit weet, kun je de regie (weer) pakken en dat scheelt al de helft.
Betere resul­taten
Met inzicht in je (leer)strategie en de juiste begelei­d­ing zul je ervaren dat je veel meer voor elkaar kri­jgt. Je kunt de ‘ver­keerde’ strate­gie loslaten en een nieuwe, veel effi­ciën­tere strate­gie aan­leren. Hier­door kost stud­eren je min­der moeite, min­der frus­tratie en min­der tijd en het lev­ert boven­dien betere resul­taten op. En van goede studievaardighe­den heb je een leven lang plezier, je bent tenslotte nooit uitgeleerd.
Samen aan de slag
Natu­urlijk moet je er wel wat voor doen! En daar helpt Ros­alie van Luik van R. van Luik Coach­ing je bij. Zij is expert in het aan­leren van studievaardighe­den en haalt het beste in jou naar boven. Ros­alie weet alles van leer­strate­gieën, faalangst, moti­vatie en uit­stelge­drag, en geeft je pre­cies wat je nodig hebt om suc­cesvol te zijn!
Laat je helpen en neem con­tact op met Rosalie
Zit je in de boven­bouw van de mid­del­bare school en sta je er niet al te rooskleurig voor qua cijfers? Heb je een extra ste­un­tje in de rug nodig voor je ein­dex­a­men? Ben je stu­dent mbo, hbo of wo en raak je steeds het overzicht kwijt, loop je achter of haal je je vakken of toet­sen ondanks hard werken (net) niet? Ben je het geploeter met leren zat en ben je bang dat die scrip­tie nooit af komt? Neem dan vri­jbli­jvend con­tact op met Ros­alie van Luik voor indi­vidu­ele studiehulp of om onder begelei­d­ing te stud­eren in haar pret­tig rustige studieruimte. Een gesprek is zo gevo­erd en is miss­chien het begin van het einde van je studieproblemen…

Werkwijze

Werk­wi­jze

Bij de studiebegelei­d­ing staan het aan­leren van studievaardighe­den, motiv­eren en stim­uleren en het…

LEES MEER
Voor wie?

Voor wie?

Ros­alie van Luik is er voor (voor)eindexamenkandidaten en stu­den­ten van het MBO, HBO en WO die stu…

LEES MEER
Wie is Rosalie van Luik?

Wie is Ros­alie van Luik?

In 2011 richtte ik Jon­geren in de Prak­tijk op, wat nu R. van Luik Coach­ing heet. Mijn begeleiding …

LEES MEER